Våre smitteverntiltak

Koronasituasjonen: Oslo Kommunes restriksjoner er nå lettet slik at vi åpner fra 19. juni.

Når vi starter opp med våre påmeldingskurs,  tar vi også i mot grupper på inntil 20 ( 2x10) personer. Derfor ønsker vi å informere om våre tiltak for å beskytte våre gjester mot en eventuell smitte av Covid-19.

Ikke kom om du er syk eller i tvil. Du mister ikke plassen og blir ikke økonomisk skadelidende.

Alle våre deltagere oppfordres til å ikke komme til kurset om man er i dårlig form. Det enkleste grepet vi på MATKURS.NO kan gjøre for å hindre smitte gjennom våre kurs er at alle som kommer er fri for smitte. Derfor krever vi ikke legeattest ved sykdom eller ved tvil om man kan være en potensiell smittebærer. Vi gir alltid deltageren mulighet til komme til et senere kurs uten ekstra kostnader. Kursdeltageren mister ikke plassen og blir ikke økonomisk skadelidende.

Det går fint å bytte kursdato , helt kostnadfritt om datoen ikke passer eller om du er engstelig. Dere forblir i vårt system inntil dere har vært på kurs. Informasjon om dette får du i din påmeldingsbekreftelse.

Vi oppfordrer våre kursgjester til å ikke ta med ringer klokker eller armbånd til kurset. Dette er mulige smittekilder og vanskelige å rengjøre. Derfor vil vi ikke tillate bruk av riner eller klokker mens den praktiske matlagingen gjennomføres. For å minske risiko for tap av små ringer og lignende, oppfordres alle å ikke ta dette med seg på kurset.

Kun  2x 10 på kurs samtidig. Vi har normalt mulighet til å kurse 40 gjester samtidig. For å kunne legge til rette for at deltagerne enkelt kan holde en meters avstand til andre kursdeltagere. Fremover vil antall kursgjester være 10  på hvert kurskjøkken. For grupper kan vi dekke opp til 20 i spisesalen med god avstand. Når man sitter til bords vil det være minst en meter avstand mellom kursgjester. Under det praktiske kjøkkenarbeidet vil det være pålegg om bruk av munnbind.

Kurskokken holder seg hjemme ved sykdom eller mistanke om sykdom. Alle kokker vet å ikke behandle mat ved opplevelse av sykdoms eller symptomer på sykdom. Heller ikke ved mistanke om å være en potensiell smittebærer arbeider kokken med mat. Da holder kurskokken seg hjemme.

Håndvask / desinfeksjon først. Smittemåten for Koronavirus er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte. Derfor oppfordres alle kursdeltakere til håndvask ved ankomst til våre lokaler. Oppslag om håndvaskenes plassering er satt opp. Oppslag om korrekt håndvask er plassert ved alle håndvasker.

Deltagerne oppfordres til hyppig håndvask gjennom hele kurset.

Det er ingen kjente tilfeller av koronavirussmitte via mat. Korona smitter som forkjølelse og influensa via luftveiene fra en allerede smittet person på følgende måter:

Gjennom nys eller hosting slik at viruset kommer i kontakt med slimhinner, øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten. Derfor er det satt opp flere oppslag for hvordan man kan hindre spredning av virus om man nyser / hoster.

Ved direkte kontakt via hendene. Virus kan overførers gjennom å håndhilse. På Matkurs.no hilser vi hverandre med et lite nikk. Håndhilsen må vente til senere.

Smitte kan også skje indirekte via inventar, gjenstander eller kontaktflater. Derfor vaskes alt bestikk forskriftsmessig, med lang bløtleggingstid, to gjennomvaskinger i oppvaskmaskin med varmedesinfisering samt lufttørking. Alt kjøkkenutstyr vaskes alltid forskriftsmessig i tillegg til oppvaskmaskin, varmedesinfisering og lufttørking.

Overflater vaskes forskriftsmessig, ved oppbløtning med rett dosert såpevann, skuring med ren svamp, svabbing med dagsklut, tørking med engangspapir og desinfisering etter vask.

Vi har kontakt med våre deltagere. Alle deltagere på våre kurs er registrert med kontaktinfo. Det er mulig for oss å raskt komme i kontakt med våre tidligere deltagere. Alle deltagere oppfordres til å komme med tilbakemelding til oss om de opplever å ha blitt smittet eller ved symptomer på å ha blitt smittet og vedkommende har vært på ett av våre kurs i den aktuelle perioden.

Kilder

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta-og-kunnskap-om-covid-19/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/?term=&h=1 Oppdatert 27.04.2020

loading