Påmeldingsbetingelser

Påmelding er bindende. Fakturert kursavgift refunderes ikke, men kan overføres til annet kurs. Faktura med 7 dagers betalingsfrist kommer som lenke i epost. Sjekk spamfilteret ditt da det dessverre kan skje at eposten havner der. Informasjon vi ber deg frivillig sende oss ved påmelding er nødvendig for at vi skal kunne kontakte deg i forkant av kurs ved for eksempel endringer, samt for å kunne fakturere deg for kursavgift. Informasjon om hvilke kurs du har deltatt på vil bli lagret i Matkurs No AS sine systemer fordi vi ønsker å kunne informere deg om andre relevante kurs.  Et av systemene er Kursguiden. Du vil få tildelt et brukernavn og passord slik at du kan få innsyn i hvilke data som ligger hos Kursguiden, og du kan også be om å bli slettet ved å henvende deg til Kursguiden.

I henhold til Angrerettloven har du 14 dagers angrefrist. Denne angreretten kan du benytte ved å sende oss en epost til matkurs@matkurs.no. Ved å trykke på påmeldingsknappen bekrefter du at du har lest og akseptert våre vilkår.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Matkurs No AS samler inn og bruker personopplysninger.

Det er Daglig leder hos Matkurs No AS som har det overordnede ansvar for behandling av personopplysninger.

Kursdeltageradministrasjon

Frontcore AS ()Kursguiden) er vår databehandler for påmeldte kursdeltagere. Informasjon vi ber deg frivillig sende oss ved påmelding er nødvendig for at vi skal kunne kontakte deg i forkant av kurs ved for eksempel endringer, samt for å kunne fakturere deg for kursavgift. Informasjon om hvilke kurs du har deltatt på vil bli lagret. Vi samler ikke inn kredittkortinformasjon ved kortbetaling.

Nyhetsbrevregister

Vi ønsker å kunne sende deg informasjon om vårt fremtidige tilbud gjennom nyhetsbrev samt spesialtilbud for tidligere kursgjester. Dersom du ønsker å bli slettet fra våre lister etter gjennomført kurs kan du sende oss en epost til matkurs@matkurs.no eller avmelde deg i vårt nyhetsbrev.

Vi oppbevarer ditt navn, mobilnummer og epostadresse i en database hvor Adventor AS er vår databehandler.

Regnskapssystem

Vi benytter Tripletex som regnskapssystem hvor Tripletex AS er vår databehandler

Dersom vi har sendt deg faktura vil navn, adresse, mobiltelefonnummer, epostadresse samt hva du har kjøpt, bli oppbevart i fem år i henhold til Bokføringslovens §13.

Nettsiden

Vi benytter Expub som publiseringsverktøy og Housting-Group som vert for våre nettsider.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Du kan velge dette bort. Legg merke til at funksjonalitet på nettsiden da kan bli redusert.

Nettstatistikk

Matkurs No AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på nettsiden matkurs.no Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics.

Vi kan ikke identifisere brukeren.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvike opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Spørreundersøkelser

Matkurs No AS bruker EasyQuest til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Matkurs No AS vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Anonyme undersøkelser

Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Matkurs No AS eller EasyQuest samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Matkurs NO AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet.

Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i hos vår telefonileverandør Ice Net. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Matkurs NO AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Matkurs NO AS’ systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Matkurs NO AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Besøkende

Ved arrangementer blir deltagerlister med navn og mobilnummer lagt frem. Innmeldte allergier og livsynhensyn blir forelagt på vaktinstrukslisten for de ansatte som er på vakt. Disse listene blir makulert etter arrangementet

Ansatte

Matkurs No AS behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og vaktlister i systemene Tripletex og Planday.

Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger Bokføringsloven

Relevant lovverk

Personopplysningsloven

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 

Bokføringsloven