Personvernerklæring og betingelser ved bruk

Personvern- og cookieserklæring

Matkurs No AS eier nettstedet matkurs.no. Ved å bruke våre nettsider, samtykker du til behandling av personopplysninger i henhold til denne erklæring.

Hva er personvern?

Personvern er retten til å bestemme over personopplysninger om en selv. Med personopplysninger menes alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Med behandling av personopplysninger mener man enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandling av personopplysninger

Daglig leder i Matkurs No AS er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Matkurs No AS behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter. Matkurs No AS behandler ikke personopplysninger uten at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag og ikke utover det som er nødvendig for å oppfylle et lovlig behandlingsformål. Våre underleverandører har kun tillatelse til å behandle personopplysninger på våre vegne i henhold til databehandleravtale og i henhold til våre krav om informasjonssikkerhet.

Opplysningene som blir samlet inn på våre nettsider vil kunne bli brukt til markedsføringstiltak som for eksempel invitasjon til seminarer, kurs, øvrige arrangementer, informasjon om våre tjenester samt annen direkte/indirekte markedsføring. Videre vil også innsamlede opplysninger kunne bli brukt til statistikk samt drift, vedlikehold og forbedring av våre nettsider.

Matkurs No AS har ikke ansvar for innhold eller behandling av personopplysninger på eksterne nettsider via innebygd innhold, som for eksempel youtube, kurs-skjema og kart fra google. Her gjelder nettsidenes egne personvern, hvis du skulle benytte deg av det innebygde innholdet.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger som behandles om deg. Du har også en rett til å kreve at personopplysninger om deg blir rettet dersom disse viser seg å være uriktige eller ufullstendige. Videre har du også en rett til å bli glemt, hvilket betyr at du kan kreve at personopplysninger om deg blir slettet. Med mindre det foreligger et særskilt lovgrunnlag for fortsatt behandling av personopplysningene vil disse bli slettet. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, og et samtykke til behandling av personopplysninger kan alltid trekkes tilbake.

Vennligst se kontaktinformasjon nedenfor om du ønsker å komme i kontakt med oss, hvis du har ønske om å slette eller redigere personlig informasjon som vi behandler.

Cookies og datainnsamling

Matkurs No AS benytter seg av cookies, også kalt informasjonskapsler, på sine nettsider. Cookies er en datafil som lagres på enheten du surfer fra. Matkurs No AS bruker blant annet cookies for netthandel, innlogging og å analysere bruken av våre nettsider samt til markedsføringstiltak.

Ved å bruke våre nettsider samtykker du til vår bruk av cookies. Du kan imidlertid i din nettleser blokkere og slette cookies. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan blokkere og tillatte bruken av informasjonskapsler i din nettleser kan du lese mer på nettvett.no sine nettsider.

Vennligst vær oppmerksom på at ved å stenge for bruk av cookies vil du kunne oppleve at våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Våre underleverandører i forbindelse med drift av våre nettsider, finans, webanalyse samt markedsføringstiltak er:

Google Analytics er et webanalyseverktøy som samler inn data og utarbeider statistikk slik at vi kan forbedre og utvikle våre nettsider. Alle data som blir samlet inn via Google Analytics på våre nettsider blir anonymisert før disse lagres av Google. Dersom du ønsker å reservere deg mot Google Analytics, finner du informasjon om dette på følgende hjelpeside fra Google.

Frontcore AS (Kursguiden) er vår databehandler for påmeldte kursdeltagere. Informasjon vi ber deg frivillig sende oss ved påmelding er nødvendig for at vi skal kunne kontakte deg i forkant av kurs ved for eksempel endringer, samt for å kunne fakturere deg for kursavgift. Informasjon om hvilke kurs du har deltatt på vil bli lagret. Vi samler ikke inn kredittkortinformasjon ved kortbetaling. Kursguiden sine skjema har egne Google Analytics cookies som blir brukt. For å lese mer om kursguidens datainnsamling kan du lese det på kursguidens personvernerklæring.

Vi ønsker å kunne sende deg informasjon om vårt fremtidige tilbud gjennom nyhetsbrev samt spesialtilbud for tidligere kursgjester. Dersom du ønsker å bli slettet fra våre lister etter gjennomført kurs kan du sende oss en epost til matkurs@matkurs.no eller avmelde deg i vårt nyhetsbrev. Vi oppbevarer ditt navn, mobilnummer og epostadresse i en database hvor Adventor AS er vår databehandler.

Matkurs No AS bruker EasyQuest til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Matkurs No AS vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Vi benytter Tripletex som regnskapssystem, hvor Tripletex AS er vår databehandler. Dersom vi har sendt deg faktura vil navn, adresse, mobiltelefonnummer, epostadresse samt hva du har kjøpt, bli oppbevart i fem år i henhold til Bokføringslovens §13.

Ved arrangementer blir deltagerlister med navn og mobilnummer lagt frem. Innmeldte allergier og livsynhensyn blir forelagt på vaktinstrukslisten for de ansatte som er på vakt. Disse listene blir makulert etter arrangementet.

Oversikt over våre databehandlere:

Ycom Group AS - Drifter og hoster nettstedet
Google Inc. - Analyse
Frontcore AS - Kursregister
Adventor AS - Nyhetsbrevregister
Tripletex AS - Regnskapssystem
EasyQuest AS - Spørreundersøkelser

Lovvalg

Eventuelle tvister skal behandles i henhold til norsk lov.

Spørsmål

Om du skulle ha spørsmål til denne erklæringen eller du eksempelvis ønsker innsyn i egne personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på svein.falch@matkurs.no eller per post:

Matkurs No AS
Malmøgata 11
0566 Oslo

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Hvis du ønsker å klage på hvordan vi behandler opplysningene dine, kan du ta kontakt med Datatilsynet.

Nettsted: www.datatilsynet.no
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefon: 22 39 69 00.

Endringer i denne erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne erklæringen. Alle endringer gjelder fra tidspunktet de ble publisert. Om du ønsker å vite når erklæringen sist ble oppdatert, finner du dette under «Sist oppdatert» nederst på siden.

Sist oppdatert: 25.09.2019

 

loading